Mersin Kalite Belgelendirme

Akdeniz’in en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Mersin, Kalite Belgesi yani ISO 9001,ISO 14001 , ISO 18001, ISO 22000 gibi Sistem belgelendirme çalışmaları yapmaktayız.Mersin’de Marka Tescili ve Kosgeb danışmanlığı konularında da hizmet veren firmamız Mersin ticaretinin kurumsallaşma çıtasını yükseltme ve kalite bilinci yaratmak adına Danışmanlık yapmaktadır.İlimizin en önemli ticaret döngüsü liman ve serbest bölge ticareti olması nedeniyle burada kurulan işletmeler genellikle kalite belgelendirme bilincine hakimler.Mersin…

Mersin Marka Tescili

Mersin Marka Tescili konusunda çok potansiyel bir ilimiz olmakla beraber kendini bu konuda sayısal verilerle de göstermektedir. Markalaşma Duyarlılığı olan Mersin kendi ekonomisini gün geçtikçe arttıran ve her anlamda liman ticaretinin avantajlarını yaşamaktadır. Mersin serbest bölge ,ticaret konusunda çok ciddi bir hacim kazanmıştır. Mersin hava limanı Türkiye’nin en büyük hava limanıdır ve bu durum ulaşımın kolaylaşmasını ve ticaretin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Mersin limanı her…

patent-lisans

Patent Lisans Nedir ve Nasıl Yapılır?

  Fikir veya Sınai mülkiyet haklarından  birinin tarafların belirlediği şartlar dahilinde bir ücret karşılığı satılmasında denir. Patent Lisanslama Nasıl Yapılır Patent haklarını elinde bulunduran kişi veya kurum ile yapılacak bir lisanslama sözleşmesi noter huzurunda karşılıklı imzalandıktan sonra Türk patent Enstitüsü sicil kayıtlarına işlenmelidir. Vekil veya başvuru sahibi bu işlemi yapabilmektedir. Patent Lisanslama İçin Neler Gereklidir? Lisans sözleşmesi (Noter Onaylı) Lisans alanın resmi evrakları Lisan ücreti…

patent-basvurusu

Patent Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır?

Patent başvurusu, koruma sistemine göre 3 şekilde yapılabilmektedir. Ulusal Patent Başvurusu (Türkiye’de Türk Patent Enstitüsü-TPE) Avrupa Patent Ofisi (EPO) Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) Ulusal Patent Başvurusu Sadece başvuru yapılan ülkede geçerlilik kazanır. Başvuru yapıldığı tarih itibariyle 12 ay içerisinde uluslararası patent başvurusu yapılması için rüçhan hakkı (başvuruda öncelik hakkı) tanınır. Avrupa Patent Ofisi (EPO) Avrupa Patent Ofisi tarafından yapılan tescil ulusal patent başvurusunda eşdeğerdir. Başvuru…

patent

Patent Nedir?

Patent, buluş sahibinin , buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkı olan belgedir. Buluşu yapılan neredeyse her şey patent koruması kapsamına dahildir. Buluşu yapılan bir ürün ya da sistemin bütün hakları patent sahibine ait olur ve ondan izinsiz kullanılamaz. Patent, ürün veya buluş sahibine, icat ettiği ürünün satışı, pazarlanması, çoğaltılması, bir benzerinin üretilmesi gibi alanlarda ayrıcalıklar getiren resmi bir…

telif-hakki

Marka Tescili

Bir işletmeye ait olan mal veya hizmetleri, bir başka işletmeye ait mal veya hizmetlerden ayırt etmeye yarayan, kişi adlarından, sözcüklerden, şekillerden harflerden veya sayılardan oluşan her türlü işarete marka denir. NEDEN MARKA TESCİLİ ? Tüm dünyada faaliyet gösteren her firma ürün ya da hizmetlerini tanıtıcı bir marka kullanmaktadır. Ürün ve hizmetlerin aynı ya da benzer faaliyet kolundaki rakiplerden ayırt edici olabilmesi için bir marka kullanılmak…