barkod2

Tüm işlemlerimizde olduğu gibi barko tescili konusunda da önceliğimiz müşteri memnuniyeti ve karşılıklı güven içerisinde hizmet sunmaktır. Bu amaçla yola çıkarak, bir kaç gün içerisinde barkod tescil işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Özellikle Mersin’de her geçen gün gelişen sanayi ve şehirleşme sayesinde artan yeni kuruluşların da olmasıyla beraber, Mersin ve çevre illerden oldukça yoğun başvurular almaktayız.

BARKOD  NASIL ALINIR VE GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR

 • Vekaletname
 • Barkod Uygulanacak Ürünler Listesi
 •  Noter Onaylı Taahhütname (Örneği Ekte)
 • Son yıla ait (SMMM onaylı) gelir tablosu
 • Mali Müşavirinizden alacağınız onaylı bir önceki yılın gelir tablosu.
 • Yeni kurulan firmalar için Ticaret Sicil Gazetesi Eğer firmanız yeni kurulmuş ise gelir tablosu yerine Ticaret Sicil Gazetesinin bir fotokopisini göndermelisiniz.
 • Firmanın hiç bir geliri olmasa dahi boş gelir tablosu Bağlı bulunulan odadan halen faaliyette olduğunu belirten faaliyet belgesi (Oda Sicil Kayıt Sureti)
 • Firmanızın Ticaret ve Sanayi odasına ya da Esnaf ve Sanatkarlar odasına kayıtlı olduğunu gösteren Oda Kayıt Sicil Sureti belgesi Firmaya atanmış barkod numaralarına göre Barkod Numarası oluşturma
  • 13 Basamaklı Barkod Numarası oluşturma
  • 7 Basamaklı Barkod Numarası Örnek
  • 7 basamaklı 869XXXX Firma Barkod Numarası  tahsis edilmiş olsun. Firmanın numaralandıracağı ürünleri de saat ,kolye,küpe. Bu durumda ürünlerin GTIN’leri aşağıdaki gibi olur.